Baggrund
Horsens kommune har bevilget 10 mio. kr. til en multihal (3/4 størrelse) i Gedved, som skal stå klar i 2022.
Behov
						Borgere, foreninger og institutioner i Gedved peger på følgende primære behov til den nye hal:
						- Hel hal til at dække behov og haltider fra fx gymnastik, håndbold og fodbold, samt til at sikre mulighed for at lave stævner og opvisninger
						
						- Springcenter til videreudvikling af kommunes største gymnastikforening
						
						- Integration af SFO2 og Ungdomsskole i halmiljøet for at etablere aktivt og åbent samlingssted for unge og fastholde et højt aktivitets niveau gennem ungdomsårene
						
						- Plads og mulighed for nye idrætsformer, som fx klatring og senior idræt ved blandt andet at sikre opdelingsmuligheder af hallen
						
						- Fitness center til fx styrketræning og genoptræning
					
“Vi har positive erfaringer med at etablere klubtilbud i sammenhæng med såvel hal som skole, hvilket ofte giver en merværdi og flere samarbejds- og aktivitetsmuligheder for de unge i både klub, skole og idrætsforening til gavn for alle parter. Vi er sikre på at det også vil kunne blive tilfældet i Gedved med denne visionsplan.” - Jan Asmussen, Viceungdomsskoleleder Horsens kommune
Visionsplan
						For at imødekomme de listede behov er der udarbejdet en visionsplan i samarbejde med RUM (arkitektfirma). Visionsplanen er beregnet til at koste 16-18 mio kr. Der er bred politisk støtte til visionsplanen, MEN det afgøres først i 2020 om og hvor meget Horsens kommune vil støtte projektet yderligere (ud over de 10 mio kr.). Jo større bidraget og engagementet er fra Gedved, jo større er chancen for yderligere støtte.
					
“Skolen ser det som positivt, at SFO integreres ind i den nye hal i forbindelse med visionsplanen. Dette giver mulighed for mere haltid og flere aktiviteter i SFO, samt en unik mulighed for SFO til at udnytte skolens faciliteter -fx i lokalerne til hjemkundskab, musik, sløjd, samt skolebiblioteket.” - Dick D. Glintborg, Skoleinspektør Gedved skole
						Lidt mere om Fitness (del af visionsplan)

						Et fitness center fremmer og understøtter sund levevis og kan være med til at begrænse udvikling og forværring af sygdom samt følge af sygdom.

						Fitness træning er nemt at gå til og kræver ikke specielle forudsætninger som idrætsudøver. En god introduktion af uddannet instruktører og du er aktiv udøver. Vi kan på den måde fastholde og motivere flere borgere til at træne.

						Der er derfor behov for lokalt foreningsdrevet fitnesscenter for byens og lokalområdets borgere. Byen har historisk set en stærk foreningskultur, og byens to store motions-foreninger har begge udvist interesse for at hjælpe en ny fitness forening i gang.

						Kort sagt, fitness er for alle - fra inaktiv til elite, og Gedved by har kapaciteten til at at få fuldt udbytte af et fitness center. Vil man som borger i Gedved dyrke fitness, enten som motion eller genoptræning, så er man afhængig af bil eller bus da de nærmeste centre ligger i Horsens.
						
					
“Gymnastikforening Gedved (GFG) har opbygget en stærk klubånd med over 600 medlemmer, men savner at kunne tilbyde udviklingsmuligheder for spring-aktiviteter. Visionen for Gedved Idrætscenter med ny springgrav vil gøre det muligt at udvikle klubben og fastholde og tiltrække medlemmer og instruktører. Mulighed for afholdelse af stævner, samt opdeling af hallen har også stor betydning for GFG. ” - Wanja Høj Sørensen, formand Gymnastikforening Gedved
Budget I alt [mio.]
Ny idrætshal 8,10-9,20
Mellembygning/depot i 1 niveau 0,70-0,85
Cafeteria/Fællesområde + SFO/Ungdomsskole 3,60-4,10
Springcenter 2,00-2,30
Springgrav 1,50
Håndværker omk. i alt 15,90-17,95
Plan B
						Hvis Horsens kommune ikke bidrager med yderligere midler end de budgetterede 10 mio kr, så vil visionsplanen sandsynligvis ikke kunne realiseres. Projektet vil i så fald arbejde videre med en Plan B, som fokusere på en hel hal og springfaciliteter. 
					
Budget I alt [mio.]
Ny idrætshal 8,10-9,20
Mellembygning/depot i 1 niveau 0,70-0,85
Springhal 1,10-1,50
Springgrav 1,0
Håndværker omk. i alt - etape 01 11,0-12,5
						ØNSKER DU EN ATTRAKTIV BY OG ET STÆRKERE OG MERE AKTIVT SAMMENHOLD I GEDVED, SÅ STØT PROJEKTET
						
						Målet for en lokal indsamling er min. 2 mio kr, som skal sikre en hel hal og et springcenter.

						Jo større bidraget og engagementet er fra Gedved, jo større er chancen for yderligere støtte fra Horsens kommune, som vil kunne muliggøre visionsplanen (se mere under “Projektet”).
						
						INDSAMLINGSDEADLINE: 1 JULI 2020

						Vi forventer at kunne hente pengene fra følgende grupper: 
					
GFG, GIF & Vennerne
600.000kr (Tilsagn er givet)
Events
300.000kr (inkl støtte fra fonde)
Private borgere
500.000kr (svarer til at 250 husstande hver giver 2.000kr)
Erhverv
600.000kr
Privat Støtte
						Som privat kan du støtte projektet på flere forskellige måder.
					
MobilePay: (IKKE FRADRAGSBERETTIGET): 450824

Indbetaling via DGI Gavefond: LINK
						Indbetalinger via DGI Gavefond er fradragsberettiget (25-30% fradrag). 
						Donerer du fx 5.000kr vil den reelle udgift derfor være maks 3.750kr. 
					
Bronze
1.000kr
Sølv
2.500kr
Guld
5.000kr
Platin
10.000kr+
						ALLE bidrag er velkomne

						OBS: bidrag indbetales nu, men gavner de næste mange år og skal betragtes som en fremtids-sikrende investering. 
						Donerer en familie fx 10.000kr (reel udgift: 7.500kr), vil dette over en 10 års horisont svare til 750 kr om året.
						Til sammenligning er den årlige udgift på 2.700 kr til en ugentlig køretur til Horsens til fx fitness, spring eller anden idræt (beregningsgrundlag: 20km tur/retur, 3kr/km, 45 uger/år)

						
						En elektronisk og fysisk sponsorvæg hvor Bronze, Sølv, Guld og Platin donorer offentliggøres. Ønsker man ikke sit navn på en sponsorvæg, så skal man sende en besked herom til: Gedvedic@gmail.com
					
Erhverv Støtte
						Det lokale erhvervsliv kan støtte projektet med følgende sponsor-pakker. Erhvervslivet kontaktes i perioden Januar-juni 2020, hvor pakkernes indhold også vil blive uddybet.
					
Bronze
5.000kr+
Sølv
10.000kr+
Guld
15.000kr+
Platin
25.000kr+
Forenings Støtte
						Gedved Idrætsforening støtter med 250.000kr, Gymnastikforening Gedved bidrager med 300.000kr og Vennerne bidrager med 50.000kr til projektet. 
						Har andre foreninger lyst til at støtte projektet, så kan Halarbejdsgruppens kontaktdetaljer findes under “Kontakt” fanen.
					
“Visionen for Gedved Idrætscenter giver mulighed for at tilgodese de mange børne/ ungdoms- og voksen/seniorhold, som i dag mangler haltider - på tværs af sportsgrene. Den giver også bedre mulighed for at afholde større stævner i fremtiden - især fordi hallen og skolen, med plads til overnatning, er integreret i et plan.” - Anders Vigild, Formand Gedved Idrætsforening
DGI Gaveindsamling
Vi har indsamlet NaN%
NaN af NaN
Sponsorvæg - Privat
Sponsorvæg - Erhverv
Ny Hal
Gedved!
Gedveds aktive samlingspunkt skal snart udbygges. Støt op og glæd dig!
INDSAMLINGSDEADLINE: 1 JULI 2020
NaN
MÅL?
					At skabe fundamentet for et aktivt miljø i Gedved, hvor byens foreninger, institutioner og borgere kan dyrke passioner og fællesskaber på tværs af generationer
					
HVAD BIDRAGER
DET?
					Gedved idrætscenter vil bidrage til:
					
					-    En attraktive by: der udvikler sig i takt med samfundet og har brug for at have moderne og tidssvarende faciliteter til rådighed for byens borgere
					
					-    Et samlingspunkt: der fastholder det gode fællesskab og hvor byens borgere mødes på tværs af interesser, køn og alder
					
					-    Bedre idrætsfaciliteter: der understøtter eksisterende idrætsgrene, men også skaber rammerne for nye idrætskulturer og passioner
					
VORES TIDSLINJE
Indsamlingsperiode
Lige nu
2019
Hal-arbejdsgruppe etableres på borgermøde
Maj
Indsamling opstartes med event i SuperBrugsen
November
2020
Indsamling hos private og erhverv opstartes
Januar
Indsamlingsdeadline: Overdragelse af økonomi til kommune
1 Juli
Projekteringsfase - Kommune udbyder projektet
August
Layout afgøres med kommune
Vinter
2021
Opførelse af hallen igangsættes
Forår
2022
Ibrugtagning af hallen
Sommer
KONTAKT OS
Hal-arbejdsgruppen
MAIL
FACEBOOK
VIS HAL GRUPPEN'S MEDLEMMER
						Wanja Høj Sørensen, fmd GFG
						Anders Vigild, fmd GIF
						Lars Bohlbro, fmd Team Gedved
						Kristian Grønbæk
						Bjarne Lauridsen
						Ole Svendsen
						Tim Madsen
						Helge Kopp
						Steen Harsted
						

Hal-arbejdsgruppen dækker borgere og foreningers interesser og repræsenterer de store foreninger i byen.
Der samarbejdes med Gedved Skole, Horsens Ungdomsskole, Vennerne og Gedved Medborgerhus
Gedved Idræts Forening
Gymnastik Foreningen Gedved
Gedved Lokal Råd
Team Gedved
Web-udvikler/designer
Frederik Nakskov Due
9.klasse Gedved